Nu kan du få et objektivt overblik over markedsprisen på jern- og metalskrot

Med et hav af nyhedsbreve, forskellige index og beregningsmetoder kan det være svært at se, hvilke informationer, der er anvendelige.

industriskrot.dk har som målsætning at levere objektiv information der:

• Sikrer dansk industri den højest mulige pris for deres skrot.
• Øger gennemsigtigheden i prissætningen af skrot.
• Skærer unødvendige mellemled væk i afsætningen af skrot.
• Sikrer jern- og metalindustrien samme informations niveau og know how som genvindingsindustrierne har.
• Medvirker til at undgå at varen flyttes mere end højst nødvendigt og dermed bidrage til nedbringelse af miljøbelastningen.
• Sikrer information så sammenblanding af forskellige kvaliteter, pga. manglende varekendskab /-styring /-kontrol, undgås.